f

Ważne informacje praktyczne


Standardowy wymiar płyt to: 1000/1000 mm i 1500/1000mm.

Grubość płyt (warstwy ocieplającej) od 40 do 500mm (co 10 mm).

Do klejenia płyt styropianowych nie wolno używać klejów bitumicznych na rozpuszczalnikach organicznych. Styropian w płycie nie może mieć bezpośredniego kontaktu z takimi materiałami jak: wyroby smołowe, ropa, rozpuszczalniki, oleje mineralne, farby na rozpuszczalnikach organi¬cznych itp.

Wykonanie dodatkowej izolacji termicznej z płyty warstwowej o grubości 100 mm zmniejsza trzykrotnie straty energii spowodowane przenikaniem ciepła przez stropodach budynku.

Wykonujemy na zamówienie również inne płyty warstwowe o konstrukcji styropianowo - papowej.