f

Przeznaczenie i Zakres Stosowania


Termoizolacyjne warstwowe płyty styropianowe prze¬znaczone są do wykonywania izolacji termicznej dachów, tarasów i części podziemnych budynków (np. izolacji piwnic w budynkach mieszkalnych).

Płyty stosuje się od zewnętrznej strony stropodachu lub ścian piwnic.

Płyty najbardziej sprawdzają się przy wykonywaniu izolacji termicznej pokryć dachowych. Stosuje się je od strony zewnętrznej stropodachu. Mogą być stosowane pod bezpośrednie krycie papą, przy czym okleinę z papy nie wlicza się do ilości warstw szczelnych w pokryciu dachowym.

Szczególnie polecamy nasze płyty do wykonywania warstwy izolacji termicznej na wszelkich budynkach o stropo¬dachach płaskich pełnych i nachyleniu połaci dachowej od 3 do 20%, gdzie będą doskonałym podłożem pod pokrycie papami termozgrzewalnymi.

Warstwowe płyty powinny być układane na niepalnych podłożach np.: z blat trapezowych, wylewkach betonowych, zaprawach cementowych, istniejących starych pokryciach papowych itp.

Powierzchnia podłoża powinna tworzyć równą płaszczyznę. Podłoże powinno być suche, równe, oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń, ewentualne nierówności, fałdy należy zlikwidować, a naderwane fragmenty pap podkleić.