f

Właściwości fizyczne


Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,030W/mK do 0,039W/mk w zależności od rodzaju zastosowanego rodzaju rdzenia styropianowego.
Mała masa płyt około 3kg na 1 m² płyty.
Wytrzymałość okładziny papowej na odrywanie: 0,1 Mpa.

Styropian zastosowany w płytach odporny jest na długotrwałe działanie temperatury +85ºC i krótkotrwałe +110ºC

Płyty grubości do 200 mm zostały sklasyfikowane w klasie odporności dachu na ogień zewnętrzny jako nie rozprzestrzeniające ognia na podłożu palnym lub niepalnym.