f

Zakres Stosowania


Izoklin stosuje się w miejscach połączeń warstw pokrycia dachowego z elementami wystającymi ponad powierzchnie dachu (murki oporowe, kominy, nadbudowy itp.). Izoklin umożliwia łagodne przejście z pionu pod kątem 45 st. zapewniając zgrzanie papy termozgrzewalnej na całej powierzchni podkładu.